Image module

Życie pozazawodowe:

Szczęśliwa żona i matka dwóch córek.
Zainteresowania to żeglarstwo zwłaszcza morskie; podróże i turystyka (piesza, konna, rowerowa, kajakarstwo) oraz fotografia. Wraz z gronem kolegów uczestniczy w Żeglarskich Mistrzostwach Polski czy Ogólnopolskich Regatach Radiologów.
Pasjonuje się dalekimi podróżami m.in. trekking po Peru, off road na syberyjskie koło podbiegunowe, czy arktyczne żeglarstwo poza kołem podbiegunowym. Jedną ze swoich podróży opisuje m.in. w piśmie „Scheringówka”.

dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka

urodzona w Gdańsku

Edukacja medyczna:

 • ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku (1991)
 • staż specjalizacyjny w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala (1994-2000 )
 • egzamin specjalizacyjny I° w zakresie radiodiagnostyki (1997)
 • egzamin specjalizacyjny II° w zakresie radiodiagnostyki (2000)
 • doktorat pod kierownictwem prof. B. Bobek-Billewicz „Wartość badania MR i artrografii MR stawu ramiennego z wykorzystaniem systemu niskopolowego w ocenie patologii obrąbka stawowego” (2012)

Ważniejsze kursy i staże:

 • 3-miesięczne stypendium w ramach programu Erasmus w Uniwersyteckim Szpitalu w Leuven Belgia w zakresie MR i radiologii zabiegowej (1997)
 • EMRI (Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging) „Head and Neck” (1998)
 • STAR – Schering Training in Advances in Radiology, Kraków (2003)
 • Ultrasonography of the Shoulder. Mini-Invasive surgery of the shoulder guided by USG
 • 8th Congress ISMUS – International Society for Musculosceletal Ultrasound (2000)
 • School of MR – Clinical Course on Advanced MR Imaging of the Musculosceletal System, ESMRMB (European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology), Zurich (2005)
 • 34th Annual Radiology Refresher Course: Diagnosis and Management of Musculosceletal Disorders, ISS (International Skeletal Society), Budapeszt (2007)

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

 • PLTR od 1995; od 2013 Przewodnicząca Sekcji Radiologii Narządu Ruchu PLTR
 • PTU (1997-2000)
 • ESR (od 2007)
 • ESSR (od 2011)
 • PTOiTr (Sekcja Diagnostyki Obrazowej – od 2013 przewodnicząca Sekcji)
  Od 2002r. zajmuje się diagnostyką narządu ruchu we wszystkich metodach obrazowych – RTG, TK, MR i USG.
Artykuły i liczne wykłady w ramach szkoleń, zjazdów i konferencji radiologicznych i ortopedycznych m.in.
 • Wielokrotny instruktor na kursach „Ultrasonografia w ortopedii i reumatologii”
 • Wykładowca Szkoły Rezonansu Magnetycznego
 • Wykładowca Polskiej Szkoły Radiologii w Kielcach
 • Wykładowca kursu Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS „MR układu Mięśniowo-Szkieletowego”
 • Wykładowca konferencji „Postępy w diagnostyce obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego”
 • Wykładowca konferencji ortopedycznych i ortopedyczno-radiologicznych
 • Twórca i wykładowca autorskiego kursu „Diagnostyka schorzeń stawu ramiennego” w ramach warsztatów „Entomografia.pl”

Zatrudnienie:

 • młodszy asystent i asystent ZDO Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku (1994-2012)
 • dyrektor NZOZ ,,Rezonans u Kopernika” Pracownia Rezonansu Magnetycznego (2005-2010)
 • Centrum Rehabilitacji „REMEDIUM” (2006-2012)
 • kierownik pracowni MR w Nadmorskim Centrum Medycznym w Gdańsku (2010 – obecnie)
 • szefowa diagnostyki obrazowej RehasportClinik w Gdańsku (2012 – obecnie)