dr n. med. Katarzyna Błasińska

 

Adiunkt w Zakładzie Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej (1999- 1st, 2004-2 st).

Pracę doktorską „Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce urazów klatki piersiowej” obroniła w 2011r.

Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących diagnostyki obrazowej.

Pilna uczennica doktora Jana Świątkowskiego.

Aktywna uczestniczka wszelkiej dydaktycznej działalności Sekcji Diagnostyki Narządu Ruchu PLTR.

Niestrudzenie poszukująca wspólnego mianownika pomiędzy  diagnostyką klatki piersiowej  i układu mięśniowo-szkieletowego.

Poza pracą interesuje się psychologią, dwudziestoleciem międzywojennym oraz …odpoczynkiem.