Reumatologia

– kompleksowa diagnostyka obrazowa (RTG, USG, MR)

– poziom podstawowy.

Kurs 3-dniowy obejmujący 27 godzin szkolenia
(12,5 godzin wykładów, 12,5 godz. warsztatów – w tym 4,5 godz. warsztatów RTG, 4 godz. warsztatów MR i 4 godz. pokazów USG).

Image module
Team member
Kierownictwo Naukowe
dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

Wykładowcy:

dr n. med. Janusz Dębski

dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

dr n. med. Jan Świątkowski

Kurs podstawowy z zakresu klasycznej diagnostyki układu kostnego obejmuje prezentację „pikseli” obrazu kostnego i analizę „garści piasku” kostnego.

Omówione zostaną na wykładach i warsztatach z samodzielnym wykorzystaniem stacji diagnostycznych następujące zagadnienia:

 

1. Metody obrazowania tkanki kostnej zależnie od stopnia jej ukształtowania rozwojowego – od okresu płodowego do ostatniego dnia – z omówieniem ochrony radiologicznej, dawek ekspozycyjnych, sposobu wyboru określonej metody oraz skuteczności w aspekcie bezpieczeństwa diagnostyki.

2. Procesy rozwojowe układu kostnego w okresie płodowym (embriologia szkieletu osiowego 
i szkieletu kończynowego; tworzenie się kości; czynniki wzrostowe; struktura i budowa histologiczna kości; wzrost i przebudowa kości; rozwój chrząstki nasadowej).

3. Czynniki endogenne wpływające na ukształtowanie kości (zaburzenia genetyczne, hormonalne; przemiany metaboliczne).

4. Modelowanie kości zależne od czynności zewnętrznych – adaptacyjne (praca; warunki bytowe; życie sektorowe).

5. Zanik kostny (czynniki; ograniczenia chorobowe; osteopenia fizjologiczna).

6. Martwica kości (rodzaje; przyczyny; skutki od zniekształceń do zniszczeń).

7. Osteoliza (rodzaje; sposób niszczenia zależnie od mechanizmu rozrostu).

8. Nowotworzenie w układzie kostnym (rodzaje nowotworzenia; obrazy zależne od nowo powstałej tkanki; sposoby określania rodzaju nowotworzonej tkanki z udziałem lub bez okostnej).

9. Odczyny okostnowe (rodzaje; czynniki wywołujące; zejście).

10. Odczyn z zakresu tkanek miękkich przykostnych (wysięk; obrzęk; pogrubienia; przekrwienie; powiększenie węzłów chłonnych; odma).

11. Symptomatologia dysplazji szkieletowych (opis wspólnych cech dla każdego rodzaju etiologicznego; podział wg klasyfikacji paryskiej).

12. Symptomatologia niedoborów witaminowych (krzywica, szkorbut – różnicowanie zniekształconych nasad – 6-7 jednostek chorobowych).

13. Symptomatologia chorób metabolicznych (nadczynność przytarczyc – pierwotna/wtórna; osteoporoza; choroba Pageta).

14. Symptomatologia procesów zapalnych swoistych (gruźlica; procesy rzekomogruźlicze; promienica; bruceloza; procesy pierwotniakowe; riketsjozy).

15. Symptomatologia procesów zapalnych nieswoistych (najczęstszy gronkowiec złocisty; bakteryjne; grzybicze; wirusowe).

16. Symptomatologia procesów rozrostowych (nowotwory łagodne i złośliwe; podział tkankowy).

17. Symptomatologia procesów przeciążeniowych i zwyrodnieniowych.

18. Mechanizmy uszkodzeń urazowych (kierunek działania siły – skutek).

19. Gojenie zmian pourazowych (poprawne unieruchomienie; typowy zrost kostny bez powikłań; powikłania złamań).