Diagnostyka ultrasonograficzna (USG)
nerwów kończyny górnej

Kurs 2-dniowy obejmujący 20 godzin szkolenia
(12 godzin wykładów i 8 godzin warsztatów).

Image module

Szkolenia w ofercie:

Team member
Kierownictwo Naukowe
dr n. med. Janusz Dębski

Wykładowcy:

dr n. med. Janusz Dębski

dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

dr n. med. Jan Świątkowski

 

Kurs podstawowy z zakresu klasycznej diagnostyki układu kostnego obejmuje prezentację „pikseli” obrazu kostnego i analizę „garści piasku” kostnego.

Omówione zostaną na wykładach i warsztatach z samodzielnym wykorzystaniem stacji diagnostycznych następujące zagadnienia:

 

 1. Metody obrazowania tkanki kostnej zależnie od stopnia jej ukształtowania rozwojowego – od okresu płodowego do ostatniego dnia – z omówieniem ochrony radiologicznej, dawek ekspozycyjnych, sposobu wyboru określonej metody oraz skuteczności w aspekcie bezpieczeństwa diagnostyki.
 2. Procesy rozwojowe układu kostnego w okresie płodowym (embriologia szkieletu osiowego 
i szkieletu kończynowego; tworzenie się kości; czynniki wzrostowe; struktura i budowa histologiczna kości; wzrost i przebudowa kości; rozwój chrząstki nasadowej).
 3. Czynniki endogenne wpływające na ukształtowanie kości (zaburzenia genetyczne, hormonalne; przemiany metaboliczne).
 4. Modelowanie kości zależne od czynności zewnętrznych – adaptacyjne (praca; warunki bytowe; życie sektorowe).
 5. Zanik kostny (czynniki; ograniczenia chorobowe; osteopenia fizjologiczna).
 6. Martwica kości (rodzaje; przyczyny; skutki od zniekształceń do zniszczeń).
 7. Osteoliza (rodzaje; sposób niszczenia zależnie od mechanizmu rozrostu).
 8. Nowotworzenie w układzie kostnym (rodzaje nowotworzenia; obrazy zależne od nowo powstałej tkanki; sposoby określania rodzaju nowotworzonej tkanki z udziałem lub bez okostnej).
 9. Odczyny okostnowe (rodzaje; czynniki wywołujące; zejście).
 10. Odczyn z zakresu tkanek miękkich przykostnych (wysięk; obrzęk; pogrubienia; przekrwienie; powiększenie węzłów chłonnych; odma).
 11. Symptomatologia dysplazji szkieletowych (opis wspólnych cech dla każdego rodzaju etiologicznego; podział wg klasyfikacji paryskiej).
 12. Symptomatologia niedoborów witaminowych (krzywica, szkorbut – różnicowanie zniekształconych nasad – 6-7 jednostek chorobowych).
 13. Symptomatologia chorób metabolicznych (nadczynność przytarczyc – pierwotna/wtórna; osteoporoza; choroba Pageta).
 14. Symptomatologia procesów zapalnych swoistych (gruźlica; procesy rzekomogruźlicze; promienica; bruceloza; procesy pierwotniakowe; riketsjozy).
 15. Symptomatologia procesów zapalnych nieswoistych (najczęstszy gronkowiec złocisty; bakteryjne; grzybicze; wirusowe).
 16. Symptomatologia procesów rozrostowych (nowotwory łagodne i złośliwe; podział tkankowy).
 17. 
Symptomatologia procesów przeciążeniowych i zwyrodnieniowych.
 18. Mechanizmy uszkodzeń urazowych (kierunek działania siły – skutek).
 19. Gojenie zmian pourazowych (poprawne unieruchomienie; typowy zrost kostny bez powikłań; powikłania złamań).