Gdańska Szkoła Radiologii Układu Mięśniowo-Szkieletowego Sp. z o.o. prowadzi następującą politykę prywatności:

 

1). Jako administrator Państwa danych osobowych dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

2). Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesie rejestracji na nasze kursy. Dane te obejmują : nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL, numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), dane adresowe do kontaktu listownego, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury (nazwa firmy, adres oraz NIP) oraz preferowany rodzaj wyżywienia (standardowy lub wegetariański).

3). Pozyskiwane Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko przez nas i nie są udostępniane innym podmiotom.

4). Uzyskane Państwa dane osobowe są nam potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, a mianowicie do: obliczenia ilości uczestników i ich odróżnienia w przypadku identycznych nazwisk i imion, zaplanowania ilości poszczególnych rodzajów posiłków, wystawienia faktur, wystawienia certyfikatów z przyznanymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku punktami edukacyjnymi, kontaktu z Państwem w celu przedstawienia planu szkolenia i ewentualnych jego zmian, przesłania informacji szkoleniowych.

5). Podanie wymaganych przez nas danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego przeprowadzenia przez nas szkolenia. Nie udzielenie nam tych danych lub udzielenie nieprawidłowych danych skutkuje np. niewystawieniem certyfikatu bądź prawidłowej faktury, przydzieleniem standardowego wyżywienia, nieprzesłaniem programu szkolenia, materiałów dydaktycznych bądź zmian w planowanym szkoleniu etc.

6). Zawsze macie Państwo prawo do dostępu do własnych danych osobowych, do ich przetwarzania, przenoszenia, poprawiania, uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz żądania ich usunięcia.

7). W wypadku zdjęć z przeprowadzonych szkoleń zamieszczanych przez Gdańską Szkołę Radiologii Układu Mięśniowo-Szkieletowego na stronie www.osseum.pl , na których występuje wizerunek lub fragment wizerunku uczestnika kursu, Szkoła oświadcza, że zamieszcza wyżej wymienione materiały w celach informacyjnych, nie wykorzystując ich w charakterze komercyjnym (tj. jako składnik materiałów promocyjnych lub ogłoszeniowych) na prawie cytatu. Jeżeli nie życzą sobie Państwo publikacji wizerunku w umieszczonych na stronie www.osseum.pl zdjęciach, prosimy o informację.

8). Każda osoba, która udostępnia nam swoje dane, ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9). Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail : msk@osseum.pl