STOPA 2018 (RTG/USG/TK/MR i warsztaty USG)

(7-10 listopada 2018), Hotel Sadova****, Gdańsk