Radiologia klasyczna (RTG)
w patologiach układu mięśniowo-szkieletowego

(5-7 grudnia 2019), Hotel Sadova****, Gdańsk