W 2022 roku zorganizowaliśmy 9 szkoleń, w których wzięło udział 292 lekarzy.