Diagnostyka ultrasonograficzna (USG)
w ortopedii i reumatologii.

Kurs 3-dniowy obejmujący 21 godzin szkolenia
(11 godzin wykładów i 10 godzin warsztatów).

Image module

Szkolenia w ofercie:

Team member
Kierownictwo Naukowe
dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

Trenerzy:

dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka

dr Paweł Jesikiewicz

dr Aleksandra Konarzewska

dr Beata Rutkowska

dr Grzegorz Szczypiór

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

  1. Wybrane zagadnienia podstawowe w diagnostyce ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego.
  2. Schematy prawidłowego badania stawów: ramiennego, łokciowego, ręki, biodrowego, kolanowego, stopy, ścięgna Achillesa (wykłady).
  3. Pokaz na telebimie przeprowadzenia prawidłowego badania ultrasonograficznego wszystkich stawów ze szczegółowym omówieniem struktur anatomicznych.
  4. Badanie ultrasonograficzne „zdrowych” stawów w grupach.
  5. Diagnostyka ultrasonograficzna stawów – wybrane patologie poszczególnych stawów (wykłady).
  6. Diagnostyka ultrasonograficzna noworodkowego i niemowlęcego stawu biodrowego metodą Grafa (wykład).
  7. Badanie z pokazem na telebimie wybranych stawów pacjentów z omówieniem patologii.
  8. Ćwiczenia w badaniu ultrasonograficznym wszystkich stawów w grupach szkoleniowych pod opieką trenerów.