Diagnostyka ultrasonograficzna (USG)
układu mięśniowo-szkieletowego
– kończyna górna.

Kurs 3-dniowy obejmujący 18 godzin szkolenia
(9 godzin wykładów i 9 godzin warsztatów).

Image module

Szkolenia w ofercie:

Team member
Kierownictwo Naukowe
dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

Trenerzy:

dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka

dr Paweł Jesikiewicz

dr Aleksandra Konarzewska

dr Beata Rutkowska

dr Grzegorz Szczypiór

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

  1. Wybrane zagadnienia podstawowe w diagnostyce ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego.
  2. Schematy prawidłowego badania ultrasonograficznego stawów: ramiennego, łokciowego, ręki (wykłady).
  3. Schematy prawidłowego badania ultrasonograficznego nerwów: promieniowego, pośrodkowego i łokciowego (wykłady).
  4. Pokaz na telebimie przeprowadzenia prawidłowego badania ultrasonograficznego wszystkich stawów kończyny górnej oraz nerwów promieniowego, pośrodkowego i łokciowego ze szczegółowym omówieniem struktur anatomicznych.
  5. Badanie ultrasonograficzne „zdrowych” stawów kończyny górnej oraz nerwów kończyny górnej w grupach.
  6. Diagnostyka ultrasonograficzna stawów kończyny górnej – wybrane patologie poszczególnych stawów (wykłady).
  7. Badanie z pokazem na telebimie stawów: ramiennego, łokciowego i ręki pacjentów z omówieniem patologii.
  8. Ćwiczenia w badaniu ultrasonograficznym wszystkich stawów i nerwów własnych oraz pacjentów w grupach szkoleniowych pod opieką trenerów.