Diagnostyka ultrasonograficzna (USG)
układu mięśniowo-szkieletowego
– kończyna dolna.

Kurs 3-dniowy obejmujący 18 godzin szkolenia
(9 godzin wykładów i 9 godzin warsztatów).

Image module

Szkolenia w ofercie:

Team member
Kierownictwo Naukowe
dr n. med. Ludomira Rzepecka-Wejs

Trenerzy:

dr n. med. Joanna Niemunis-Sawicka

dr Paweł Jesikiewicz

dr Aleksandra Konarzewska

dr Beata Rutkowska

dr Grzegorz Szczypiór

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

1. Wybrane zagadnienia podstawowe w diagnostyce ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego.
2. Schematy prawidłowego badania ultrasonograficznego stawów: biodrowego, kolanowego, skokowego, stopy i ścięgna Achillesa (wykłady).
3. Schematy prawidłowego badania ultrasonograficznego nerwów obwodowych kończyny dolnej (wykłady).
4. Pokaz na telebimie przeprowadzenia prawidłowego badania ultrasonograficznego wszystkich stawów kończyny dolnej oraz nerwów obwodowych kończyny dolnej ze szczegółowym omówieniem struktur anatomicznych.
5. Badanie ultrasonograficzne „zdrowych” stawów kończyny dolnej oraz nerwów kończyny dolnej w grupach.
6. Diagnostyka ultrasonograficzna stawów kończyny dolnej – wybrane patologie poszczególnych stawów (wykłady).
7. Badanie z pokazem na telebimie stawów: biodrowego, kolanowego, skokowego, stopy i ścięgna Achillesa pacjentów z omówieniem patologii.
8. Ćwiczenia w badaniu ultrasonograficznym wszystkich stawów i nerwów własnych oraz pacjentów w grupach szkoleniowych pod opieką trenerów